Μεταλλουργία Πήγασος Α.Β.Ε.Ε.

Κράματα αλουμινίου & χαλκού - Εμπόριο μετάλλων


Στην Μεταλλουργία Πήγασος μοιραζόμαστε με τους εργαζομένους μας ένα κοινό ενδιαφέρον για την ανάπτυξη της εταιρείας μας σε συνδυασμό με το σεβασμό μας προς το περιβάλλον.

Στην εταιρεία μας βασική προτεραιότητα είναι η υγεία και η ασφάλεια των εργαζομένων μας . Οι άνθρωποι μας μέσα από την κατάρτιση που λαμβάνουν προσθέτουν με τις δραστηριότητες τους αξία στην εταιρεία και διέπονται από την αρχή της συνεχούς βελτίωσης και ανάπτυξης.

Στην Μεταλλουργία Πήγασος επενδύουμε στο ανθρώπινο κεφάλαιο αναγνωρίζοντας τον αποφασιστικό ρόλο που διαδραματίζει στην ανοδική της πορεία.

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις εργασίας αυτή τη στιγμή.