Μεταλλουργία Πήγασος Α.Β.Ε.Ε.

Κράματα αλουμινίου & χαλκού - Εμπόριο μετάλλων

Η ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Β.Ε.Ε. είναι πιστοποιημένη με ISO 9001:2008 και διαθέτει Άδειες Συλλογής και Μεταφοράς Μη επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων για τις ακόλουθες περιφέρειες:


1.Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

2.Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης

3.Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

4.Περιφέρεια Ηπείρου

5.Περιφέρεια Θεσσαλίας

6.Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

7.Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

8.Περιφέρεια Αττικής


Τέλος, η εταιρεία είναι μέλος της ΕΔΟΕ ως προς την εμπορία, συλλογή και μεταφορά σκραπ ΟΤΚΖ, καθώς και ως χυτήριο σκραπ ΟΤΚΖ.